Dla kandydatów

Strona naboru do szkół podstawowych www.rybnik.elemnto.pl

Terminy naboru na rok szkolny 2020/2021

Klasa I i IV ŻEGLARSKA

Uchwała RM obwody szkolne